Midlertidighed og afprøvning

Sandstrand, Kammerateriet
Kammerateriet

Midlertidighed og afprøvning

Afprøvning af muligheder i nogle korte, overskuelige forløb. Sådan kan vi holde gang i bylivet, gøre havnen endnu mere attraktiv og afprøve om vi bevæger os i den rigtige retning.

Liv på havnen er en af vores bærende værdier. Det understøtter og udvikler vi ved at afprøve nye idéer og gøre brug af midlertidig anvendelse. Ved at åbne for midlertidige anvendelser kan vi eksperimentere og engagere interessenter og brugere i ’små, sikre, synlige, succéser’. Gennem evaluering og opsamling af erfaringer kan de midlertidige anvendelser være med til at vi bevæger os frem mod de langsigtede mål.

Byrådet har i foråret 2015 fået undersøgt tre retninger for aktiviteterne på kajer og i de gamle værftsbygninger på Frederiksø. Overordnet er rammen kultur og erhverv. Herunder ligger muligheder indenfor kreativ og skabende kultur, outdooraktiviteter samt maritime oplevelser. For at vurdere bæredygtigheden af disse retninger lægger byrådet op til at de sættes i spil gennem midlertidige afprøvninger.

Første runde, der løb fra 2016-17 har været en succés og derfor gennemføres aktuelt en ny runde med afprøvninger med mulighed for midlertidige anvendelser i Frederiksøs gamle værftsbygninger i op til en 2½ årig periode (dog maks. til den 31.12.2019). For udearealerne på Frederiksø - Udrustningskajen og Beddingen - er der skabt et væld af aktiviteter og projekter gennem leg med på kajen. Ligesom der har været åbnet for gadesalg både på Udrustningskajen og Jessens Mole i sommeren 2017. Læs mere om alt dette i bjælkerne nedenfor.