Mere om vinderforslaget

Vinderforslaget, illustration Effekt

Mere om vinderforslaget

Vinderforslaget giver bud på fremtidens byrum, byliv og klimatilpasning af Svendborg Havn

Nye byrum på vandkanten

Vinderforslaget ”100 % Svendborg” viser en god forståelse af de kvaliteter, der allerede findes på havnen i dag. Havnens kvaliteter bliver styrket af en sammenhængende stiforbindelse for gående og cyklister. – En sti, der binder havnen sammen fra Christiansmindestien til Den Runde Lystbådehavn. Undervejs passerer man byrum for ophold og aktiviteter. Blandt de mange nye byrum er et havnebad, der integreres i kajen på Frederiksø og en ny havnepark ved Toldboden med skaterbane, legeplads og ophold, samt en ny pumpestation i Havneparken, med fitness og leg på taget.

Vinderforslaget er udvalgt af en enig dommerkomité, hvor borgmester Bo Hansen har siddet for bordenden. Han siger om forslaget:

 ”Vi har med konkurrencen fået et vinderforslag, der tager udgangspunkt i og bygger videre på Svendborg Havns mange kvaliteter. Forslaget giver et bud på helt nye byrum og aktivitetsmuligheder på havnen, der vil komme alle borgere og besøgende til gode. Derudover får vi en klimaløsning, der forstærker den tætte relation mellem land, kaj og vand”.

Holdet bag vinderforslaget består af arkitektvirksomheden Effekt(hovedrådgiver), Sweco Architects, WTM Engineers og arkitektfirmaet Arcgency.

Se det samlede vinderforslag her. Da det samlede materiale fylder meget er det delt i to dele: DEL1 og DEL2