Den Blå Kant

Den Blå Kant vinderforslag
Vinderforslaget, Illustration Effekt

Den Blå Kant

Den Blå Kant er svendborgensernes og vores gæsters fælles byrum mellem by og vand. Den Blå Kant skal give forbindelse og rum for byliv hele havnen rundt.

Nye byrum på vandkanten

Svendborg Kommune udskrev i 2017 en projektkonkurrence for at finde de bedste løsninger for fremtidens byrum langs havnen.

Vinderforslaget formår at skabe sammenhæng langs Svendborg Havn, med byrum af høj kvalitet, og samtidig klimasikre havnen og den omkringliggende by mod højvande og kraftig regn.

Vinderforslaget ”100 % Svendborg” viser en god forståelse af de kvaliteter, der allerede findes på havnen i dag. Havnens kvaliteter bliver styrket af en sammenhængende stiforbindelse for gående og cyklister. – En sti, der binder havnen sammen fra Christiansmindestien til Den Runde Lystbådehavn. Undervejs passerer man byrum for ophold og aktiviteter. Blandt de mange nye byrum er et havnebad, der integreres i kajen på Frederiksø og en ny havnepark ved Toldboden med skaterbane, legeplads og ophold, samt en ny pumpestation i Havneparken, med fitness og leg på taget.

Vinderforslaget er udvalgt af en enig dommerkomité, hvor borgmester Bo Hansen har siddet for bordenden. Holdet bag vinderforslaget består af arkitektvirksomheden Effekt(hovedrådgiver), Sweco Architects, WTM Engineers og arkitektfirmaet Arcgency.
Se en folder med beskrivelse af vinderforslaget her.

Du kan også læse vinderholdets egen beskrivelse af forslaget på Effekt's egen hjemmeside her.

Byrum og klimatilpasning hænger sammen

Vinderforslaget bevarer den direkte forbindelse mellem vand og bymidte ved at løse højvandssikringen på den ydre del af havnen over Frederiksø med en kombination af sluser og diger. Projektet foreslår en ny kombineret bro og højvandssikring over vandet ved Træskibshavnen. Mellem Hudes Plads og Frederiksø mod nord og mellem Havnepladsen og Frederiksø mod syd anviser forslaget sluseløsninger, i form af klapper på havbunden. Ved ekstremt højvande kan disse klapper hæves, og sammen med diger på land vil de sikre hele havneområdet mod oversvømmelse. Klapperne vil ikke være synlige ved normal vandstand og bliver kun aktiveret ved de sjældne højvandshændelser. I situationer med skybrud og kraftig regn har vinderforslaget anvist løsninger, hvor vandet ledes væk fra bygningerne og ned i havnen via åbne render.

Dommerbetænkningen beskriver både vinderforslaget og de øvrige forslag. Se mere her.

Videre planlægning

DEN BLÅ KANT kan ikke realiseres på én gang. Tidsplanen for realiseringen afhænger af, i hvilken takt der skabes den nødvendige finansiering til projektet. Byrådet har foreløbigt afsat 24 mio. kr. til dele af projektet. Med Udviklingsplanen for havnen fra 2014 og vinderprojektet er der skabt et godt grundlag for det videre arbejde.

Det første skridt efter offentliggørelsen af vinderen i juni 2018 er, at Byrådet fastlægger en proces for arbejdet frem mod realisering af den første anlægsetape. I forbindelse med lokalplanlægning og miljøvurdering vil der være inddragelse af borgerne.

Samtidig skal forslagets økonomiske og tekniske sider bearbejdes, og der skal arbejdes med forskellige finansieringsmuligheder for både den første og de øvrige etaper.

Midlertidige aktiviteter

Mens vi venter på de synlige forandringer i havnen, vil Svendborg Kommune, i samarbejde med Havneforum og andre nøgleaktører, skabe midlertidige aktiviteter langs DEN BLÅ KANT. Sådan kan vi skabe mere byliv, gøre havnen endnu mere attraktiv og afprøve, om vi bevæger os i den rigtige retning.

Se mere om Den Blå Kant i denne lille film om projektet:

Den Blå Kant film

 

 

 

Den Blå Kant

 

Den Blå Kant er delt op i 6 delområder: